Rapportering av årsuppgifter ändras

Finansinspektionen har beslutat att ändra rapporteringen för värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2022.

Läs mer

Laddar sidan