Rapportering av Resolutionsplanering, MREL och MREL/TLAC

FI och Riksgälden förtydligar här rapporteringskravet och vad som gäller i Fidac för rapportering per referensdag 31 december 2021.

Rapportering av Resolutionsplanering

Rapporteringsskyldiga institut kommer att hitta denna rapport i FI:s rapporteringssystem, Fidac, under följande namn:

  • "Resolution, Consolidated", om man rapporterar på gruppnivå.
  • "Resolution, Individual", om rapporten lämnas på individuell nivå.

Delar av rapporten lämnas av vissa företag enligt MREL-föreskriften, se nedan.
Komplett rapport ska lämnas senast 2 maj 2022.

MREL

Denna rapport lämnas genom att vissa mallar i rapportering av resolutionsplanering lämnas. Vilka mallar som ska lämnas framgår av föreskrift FFFS 2019:1.

MREL rapporteras, i enlighet med FFFS 2019:1, för sista gången per referensdag 31 december 2021 och har sista rapporteringsdag 11 februari 2022.

Observera att det datum som syns i Fidac gäller den kompletta rapporteringen av resolutionsplanering enligt ovan.

Rapporten per 31 december 2021 lämnas av de företag som lämnade rapporten per 30 september 2021.

MREL/TLAC

Ny rapport som ska lämnas senast den 18 februari 2021. Rapporten, som ingår i EBA version 3.0, ersätter ovanstående MREL-rapport även om båda lämnas per referensdag 31 december 2021.

Rapporten beräknas vara tillgänglig i Fidac den 11 januari 2022.

Laddar sidan