Start för stresstest av europeiska försäkringsgrupper

Fredag den 7 maj inleds ett stresstest av europeiska försäkringsgrupper som Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2021.

Stresstesten genomförs i Sverige av Finansinspektionen (FI), i samarbete med Eiopa. Både tillgångspriser och försäkringstekniska delar påverkas av ett ogynnsamt marknadsscenario som inbegriper effekter av covid-19 i testet. Nytt för i år är att även försäkringsgruppernas likviditet stressas.

Samtliga dokument som ska användas för stresstesterna publiceras på Eiopa:s webbplats, se länk sist på sidan.

En slutlig rapport kommer att publiceras av Eiopa i mitten av december 2021.

Frågor och svar

Omfattas alla företag av stresstesterna?

Nej, FI har valt ut och kontaktat ett fåtal försäkringsgrupper för att uppfylla Eiopa:s krav på marknadstäckning i stresstesterna.

Vad publicerar Eiopa den 7 maj?

Eiopa publicerar bland annat den tekniska specifikationen, rapporteringsformulären samt de parametrar som ska användas. Samtidigt har FI och Eiopa en process öppen för frågor och svar.

Ska företagen skicka eventuella frågor direkt till Eiopa?

Nej. Företagen ska endast skicka frågor till insurance-st-2021@fi.se. FI kommer eventuellt att vidarebefordra vissa frågor till Eiopa för avstämning. Dessa frågor och svar kommer att publiceras på Eiopa:s webbplats.