Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2022

I en promemoria presenterar FI resultatet tillsynskategoriseringen för 2022 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.

FI gör årligen en tillsynskategorisering i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kategoriseringen görs också för att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsyn. FI genomför också en klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer.

För kreditinstitut har följande förändringar skett jämfört med föregående år:

  • Landshypotek Bank, Skandiabanken och Sparbanken Skåne flyttats från tillsynskategori 2 till kategori 3.
  • Collector Bank och Nordax Bank flyttas från tillsynskategori 4 till kategori 3.
  • Bluestep Bank flyttas från tillsynskategori 3 till kategori 4.
  • Borgo har under året fått tillstånd att driva finansieringsrörelse. Borgo placeras i tillsynskategori 4.

FI har sedan tidigare valt att kategorisera Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek i tillsynskategori 1.

FI har sedan tidigare klassificerat Nordeas och Danske Banks svenska filialer som särskilt betydande filialer.

Laddar sidan