TRS 2-systemet har en pågående incident

Sedan den 10 augusti 2021 har Esma en pågående it-incident som har inneburit att LEI-referensdatafiler för validering av transaktioner inte har kunnat levereras till nationella tillsynsmyndigheter.

TRS 2-systemet har därmed sedan den 10 augusti validerat transaktioner mot GLEIF LEI-data per 2021-08-09 vilket har resulterat i ett stort antal felaktiga RJCT på transaktioner med LEI-koder giltiga på TradeDates. Incidenten är fortfarande olöst hos Esma per den 25 augusti.

FI kommer att publicera mer information om hur rapportörer ska hantera felaktiga RJCT-transaktioner när problemet är åtgärdat hos Esma.

Laddar sidan