Uppdaterad teknisk standard och rapporteringsmanual för årsredovisningar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en uppdaterad teknisk standard för tekniskt format för att rapportera in årsredovisningar samt en uppdaterad rapporteringsmanual (Esef).

Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att upprätta årsredovisningar. Det tekniska format som ska användas är "inline XBRL". Ett skäl till det är att formatet kan läsas på både mänsklig och maskinell väg. Det väntas också kunna göra det möjligt för mottagare att analysera stora mängder finansiell information.

Esma publicerade under 2017 en rapporteringsmanual om det tekniska formatet, Regulatory Technical Standard (RTS) för att rapportera in årsredovisningar (Esef). Rapporteringsmanualen innehöll bland annat information och stöd för såväl emittenter som för mjukvaruföretag om hur en årsredovisning i elektroniskt format ska upprättas.

Esma anger att den tekniska standarden i rapporteringsmanualen bygger på IFRS-taxonomin, och i takt med att IFRS-standarder utvecklas kommer den tekniska standarden (RTS) för att rapportera in årsredovisningar (Esef) också behöva uppdateras.

Esma skickade in en rapport om uppdateringar till den tekniska standarden (RTS) till kommissionen för godkännande som också publicerades den 25 maj 2021. En uppdaterad version av rapporteringsmanualen publicerades sedan av Esma den 12 juli 2021.

Laddar sidan