Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

2022-10-31 | Nyheter Försäkring

Skadelivräntor värdesäkras genom index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadelivräntorna ska ändras med.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.