Bankernas bruttomarginal på bolån minskar

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån med rörlig ränta och kostnaden för deras finansiering (bruttomarginalen) minskade kraftigt under det andra kvartalet 2022. Vid kvartalets utgång var bruttomarginalen 1,07 procent, jämfört med 1,35 procent vid slutet av det första kvartalet.

Utvecklingen på räntemarknader har varit volatil den senaste tiden. Under andra kvartalet har både bankernas finansieringskostnad och bolåneräntorna ökat. Ökningen i finansieringskostnaden för bankerna har dock varit större än ökningen i de rörliga bolåneräntorna. Detta bidrog till att bankernas bruttomarginal på bolån med rörlig ränta föll under andra kvartalet. En anledning till bankernas ökade finansieringskostnad var den stora makroekonomiska osäkerheten under våren och stigande inflation. Det medförde att marknadsräntorna steg, särskilt på längre löptider. Sedan utgången av det andra kvartalet har ränteläget dock ändrats något. Bankernas finansieringskostnad har varit fortsatt hög under juli och augusti på grund av förväntade räntehöjningar medan de rörliga bolåneräntorna har ökat ytterligare, bland annat till följd av Riksbankens styrräntehöjning i slutet av juni.

Det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

I uppdraget att värna finansiell stabilitet månar FI om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan.