Bankernas marginal på bolån ökar

Skillnaden mellan bankernas utlåningsränta för bolån och vad det kostar dem att finansiera lånen ökade under det fjärde kvartalet 2021. Vid utgången av det fjärde kvartalet var bruttomarginalen 1,45 procent, jämfört med 1,38 procent vid slutet av det tredje kvartalet.

– Det här innebär att det finns förhandlingsutrymme för dig som är bolånetagare, säger chefsekonom Henrik Braconier. Jämför vad du betalar på ditt bolån i dag med den ränta du kan få hos andra banker, och var beredd att byta bank.

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar för att minska låntagarnas och bankernas sårbarheter kopplade till bolån. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent. Regleringarna ökade bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ha ökat bruttomarginalen.

Sedan föregående publicering (kvartal 3 2021) har FI gjort en viss revidering av beräkningarna. Det påverkar i huvudsak det tredje kvartalet 2021 där bruttomarginalen reviderats ned något.