Digital utbildning i privatekonomi för föräldrar och blivande föräldrar

I dag lanserar Finansinspektionen en digital och kostnadsfri e-utbildning i privatekonomi riktad till föräldrar och blivande föräldrar. Utbildningen är baserad på boken ”Ditt barn och dina pengar” och är uppdelad i tre huvuddelar: Vänta barn, Förälder och Familj. Initiativet är en del av FI:s uppdrag med finansiell folkbildning.

Genom en riktad insats mot föräldrar och blivande föräldrar har e-utbildningen som syfte att förebygga framtida problem och öka kunskaperna inom de områden som blir särskilt viktiga i den förändrande livssituationen som det innebär att bli förälder. Utbildningen är till för att på ett och samma ställe informera om hur ens val kan påverka privatekonomi och ger baskunskaper inom en rad ekonomiska områden som konsumenträtt, försäkringar, sparande och familjejuridik.

– Utbildningen är framtagen för att alla ska få tillgång till informationen på ett mer strukturerat sätt än genom att läsa boken "Ditt barn och dina pengar" som pdf på webben. Boken kan fortfarande beställas av dem som möter blivande föräldrar, säger Therése Wieselqvist Ekman, rådgivare på FI och ansvarig för finansiell folkbildning.

FI:s hushållsundersökningar visar att ensamstående föräldrar är en grupp som kan ha svårt att få ihop ekonomin. Även sammanboende får en förändrad ekonomi när familjen växer.

– Inkomsterna kan minska med föräldrapenning och vård av barn samtidigt som familjens kostnader ökar. Genom planering kan risken för framtida ekonomiska svårigheter minska. Vi hoppas att innehållet kan bidra till en bra förberedelse innan och efter att den nya familjemedlemmen kommit, framhåller Therése Wieselqvist Ekman.

Utbildningen är gratis och fri från reklam.

Gå utbildningen på www.dittbarnochdinapengar.se!

Boken "Ditt barn och dina pengar" kan beställas av dig som yrkesverksam
Den nya e-utbildningen bygger på boken "Ditt barn och dina pengar" som lanserades 2019. Boken kan fortsatt beställas av dig som träffar blivande förstagångsföräldrar i ditt arbete för att dela ut den.

Beställ din trycka version av boken kostnadsfritt här: Beställningssida.

För privatpersoner kan boken läsas i pdf-format på www.dittbarnochdinapengar.se.

Ny uppdaterad webbplats
I samband med lanseringen av den nya e-utbildningen har layout och design på www.dittbarnochdinapengar.se uppdaterats för att webbplatsen ska bli mer användarvänlig. Webbplatsen har också tillgänglighetsanpassats enligt gällande tillgänglighetskrav så att innehållet passar för en bredare mottagargrupp.