Erik Thedéen besöker Washington DC för bilaterala möten

FI:s generaldirektör Erik Thedéen träffar representanter från de amerikanska tillsynsmyndigheterna United States Securities and Exchange Commission (SEC) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i samband med Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens vårmöte i Washington DC.

Erik Thedéen deltar även i ett rundabordssamtal där det amerikanska finansdepartementet står som värd. Syftet med besöket är att diskutera finansiell stabilitet och aktuella initiativ för att skapa en effektivare klimatredovisning. Arbetet med en effektivare klimatredovisning är en viktig del i det arbete som FI leder inom den globala tillsynsorganisationen Iosco.