Esma efterlyser erfarenheter av "pre-hedging"

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en uppmaning att lämna synpunkter och information (Call for Evidence) om så kallad pre-hedging.

Pre-hedging är ett fenomen som förekommer ibland på vissa räntemarknader, där priset säkras innan en affär genom en försäljning eller ett köp.

Esmas syfte är att samla in information och synpunkter för att förstå hur pre-hedging används på marknaden och korrekt kunna beskriva hur detta kan tillämpas i förhållande till marknadsmissbruksförordningen (Mar) och Mifid/Mifir.

Uppmaningen att lämna synpunkter och information riktar sig till en bred grupp av intressenter. Svar ska lämnas till Esma senast den 30 september 2022.

Laddar sidan