EU-myndigheter förtydligar om regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat ett uttalande som innehåller förtydliganden om de utkast till tekniska standarder som utfärdats under EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Uttalandet är en del av de europeiska tillsynsmyndigheternas pågående arbete för att främja en bättre förståelse för de upplysningar som ska lämnas enligt de tekniska standarderna inför den planerade tillämpningen av reglerna den 1 januari 2023.