Europeiska tillsynsmyndigheter efterlyser erfarenheter kring grönmålning

2022-11-17 | Hållbarhet Nyheter

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat en uppmaning till relevanta intressenter att lämna synpunkter och information om grönmålning i den finansiella sektorn.

Syftet är att samla in synpunkter och information om drivkrafterna bakom grönmålning, vilka egenskaper som utmärker grönmålning och risker förknippade med det. Myndigheterna vill också få ta del av exempel på beteenden som kan utgöra potentiell grönmålning. Detta kommer sedan att bidra till en delrapportering till EU-kommissionen i maj 2023 och till en slutrapport i maj 2024.

Grönmålning är sedan tidigare ett prioriterat område för FI. Vi deltar därför aktivt i arbetet som europeiska bankmyndigheten (EBA), europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) driver på området. 

Vi uppmanar därför marknadens aktörer att lämna synpunkter inom ramen för denna process senast den 10 januari 2023.