Exempelfiler "Inget att rapportera" i XBRL-format

FI publicerar här exempel på en XBRL-fil för rapportering av Uppgifter om högavlönade (modul rem_he) som motsvarar ”inget att rapportera”. Rapporten lämnas in i inrapporteringssystemet Fidac.

Filen nedan kan användas av bolag som omfattas av rapporteringskrav men som inte har något att rapportera. För att kunna skicka in en sådan fil till oss, behöver man öppna filen och spara ner den lokalt efter att man bytt ut X:en i filen mot sitt eget institutnummer. Filen lämnas in i FI:s inrapporteringssystem Fidac. Frågor kan mejlas till: rapportering_analys@fi.se.

Laddar sidan