FI följer riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034.

Den 30 juni 2022 publicerade EBA uppdaterade riktlinjer för insamlingen av uppgifter om högavlönade anställda enligt direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034.

Riktlinjerna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Riktlinjerna syftar till att specificera den information om högavlönade anställda behöriga myndigheter bör hämta in från kreditinstitut och värdepappersföretag i syfte att säkerställa enhetligheten i den information som hämtas in och som sedan lämnas till EBA.

Högavlönade anställda definieras som anställda med en samlad ersättning på minst en miljon euro per räkenskapsår.

För information om rapportering i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna, se Riktlinjer för ersättningsrapportering (2022-11-10)

Riktlinjerna börjar gälla den 31 december 2022 och ska tillämpas på institutens inrapportering under 2023 för året 2022. Uppgifterna för år 2022 ska lämnas till FI senast den 31 augusti 2023. Därefter ska de lämnas senast den 15 juni varje år.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.