Riktlinjer för ersättningsrapportering

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade tidigare i år riktlinjer för rapportering av ersättningar. Med start från och med referensdag 2022-12-31 är det tre olika riktlinjer som styr rapporteringen. Här är en kort sammanställning över vad respektive riktlinje innehåller.

EBA riktlinje 2022/06 för kreditinstitut avser rapportering av riktmärkning av ersättningspraxis, lönegap mellan könen och godkända högre kvoter.

Rapporteringen lämnas i tre olika moduler:

  1. REM BM, riktmärkning av ersättningspraxis, lämnas per referensdag 2022-12-31
  2. REM GAP, lönegap mellan könen, lämnas per referensdag 2023-12-31
  3. REM HR, godkända högre kvoter, lämnas per referensdag 2022-12-31.


EBA riktlinjer 2022/07 för värdepappersföretag avser rapportering av riktmärkning av ersättningspraxis och lönegap mellan könen.

Rapporteringen lämnas i två olika moduler:

  1. REM BM, riktmärkning av ersättningspraxis, lämnas per referensdag 2022-12-31
  2. REM GAP, lönegap mellan könen, lämnas per referensdag 2023-12-31.


EBA riktlinje 2022/08 för kreditinstitut och värdepappersföretag avser rapportering av uppgifter om högavlönade anställda.

Rapportering lämnas i modul REM HE per referensdag 2022-12-31

Information i Fidac och rapporteringskalendrar

I FI:s rapporteringsportal Fidac kommer det inom kort att framgå vilka bolag och grupper som är skyldiga att lämna respektive rapport.

Sista datum att lämna respektive rapport framgår också av FI:s rapporteringskalendrar.