FI granskar risken för penningtvätt vid betalningar

2022-04-22 | Nyheter Penningtvätt Bank

Företag som erbjuder betaltjänster löper stor risk att utsättas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen (FI) kommer därför att granska hur ett antal företag som erbjuder betaltjänster följer penningtvättsreglerna.

Betaltjänster är ett brett begrepp och omfattar allt från snabba digitala transaktioner till lösningar för att hantera stora summor kontanter. Gemensamt för båda typer av betaltjänster är att risken för penningtvätt är stor. Både i EU och i Sverige bedöms därför företag som erbjuder betaltjänster som särskilt utsatta för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tidigare i år gav FI Trustly och Clearon, två företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, varningar och sanktionsavgifter för stora brister i sitt arbete att motverka penningtvätt.

FI kommer nu att granska ytterligare företag som erbjuder betaltjänster för att se hur dessa följer penningtvättsreglerna. Det gäller Klarna som erbjuder digitala betaltjänster kopplat till handel på nätet och Loomis som hanterar mycket kontanter. FI kommer att undersöka hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.

− Vi vet att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Vi inleder med dessa två företag, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen.