FI granskar valutaväxlare

2022-01-07 | Nyheter Penningtvätt Bank

Valutaväxling innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att inleda en tematisk undersökning om hur fyra valutaväxlare följer penningtvättsregelverket.

Transaktioner som genomförs i kontanter innebär en minskad spårbarhet. Sedlar i högre valörer gör det också möjligt att flytta stora värdemängder anonymt. Detta sammantaget gör kontanter särskilt attraktiva för kriminella aktörer. Att kontanter används allt mindre i det svenska samhället riskerar att göra växling av svenska valörer till en verksamhet som är särskilt utsatt för penningtvätt.

FI inleder därför nu en tematisk undersökning av fyra företag som är registrerade för att bedriva valutaväxling. FI kommer att undersöka hur företagen följer penningtvättsregelverkets krav när det gäller den allmänna riskbedömningen, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och åtgärder för kundkännedom.

− För företag vars verksamhet till stor del genomförs i kontanter blir det särskilt viktigt att ha koll på de risker som detta innebär. Därför inleder vi nu undersökningar för att kontrollera att dessa fyra företag är tillräckligt rustade för att hantera dessa risker, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen.

Laddar sidan