FI kartlägger hur försäkrings- och tjänstepensionsföretagen integrerar hållbarhet i företagsstyrningen

För att kunna bedöma hur försäkrings- och tjänstepensionsföretagen integrerar hållbarhet i företagsstyrningen kommer FI att skicka ut en enkät till företagen i början av 2023. Enkäten följer upp delar av den enkät som skickades 2020. Genom att delvis ställa motsvarande frågor kan FI även följa hur företagens arbete har utvecklats.

Syftet med enkäten är att ge FI kunskap om hur företagen integrerar hållbarhet i sin företagsstyrning. Resultatet kommer bland annat användas som en grund för tillsynsdialog och kvalitativ bedömning av företagens risknivå med avseende på hållbarhet.