FI positiv till kartläggning av undantag från amorteringsregler

Regeringen gav i dag Finansinspektionen i uppdrag att undersöka hur undantag från amorteringsreglerna fungerar i praktiken under de kommande vintermånaderna. FI ställer sig positiv till detta.

Redan i dag följer vi hur undantag hanteras utifrån särskilda skäl genom löpande samtal med bolåneinstituten och en årligt återkommande fördjupad analys av bolån.

– Det är många hushåll som har fått en betydligt svårare ekonomisk situation, och det kommer troligen under vintern bli allt fler som ser att de ekonomiska marginalerna krymper markant. Vi ser därför att det är viktigt att följa upp och kartlägga om ventilen i amorteringskravet fungerar som det är tänkt. Hushåll som har särskilda skäl till undantag ska tillfälligt kunna komma överens med banken om att få det, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.