FI tillämpar nya riktlinjer om begränsade nätverk

2022-06-20 | PSD 2 EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för begränsade nätverk. FI kommer dock inte kräva att alla befintliga utgivare skickar in en ny ansökan.

Den 1 juni 2022 publicerade EBA riktlinjer för betalningsinstrument inom så kallade begränsade nätverk. FI avser att följa riktlinjerna, men kommer inte kräva att alla befintliga utgivare skickar in en ny ansökan. FI vill dock påpeka att en ny anmälan bör lämnas in till FI när någon information om samma särskilda betalningsinstrument som den ursprungliga anmälan gällde har ändrats väsentligt.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.