FI undersöker Svensk värdepappersservice

Konsumenter kan behöva hjälp av finansiella rådgivare för att ordna ett bra långsiktigt sparande. De råd som värdepappersbolag ger ska enligt reglerna alltid utgå från vad som är bäst för konsumenten och vi ska nu granska hur värdepappersbolaget Svensk värdepappersservice arbetar med rådgivning till sina kunder.

Rådgivning om investeringar och sparande ska alltid utgå från vad som är bäst för varje enskild konsument. Rådgivarna ska ta reda på hur stora risker varje konsument vill ta i sitt sparande och anpassa råden efter det.

Det är också viktigt att konsumenter får bra information om de olika investeringsalternativ som föreslås. Det ska gå att förstå hur olika alternativ fungerar, hur stora risker de innebär och hur mycket varje produkt kostar. 

Att värdepappersbolag följer reglerna är centralt för konsumentskyddet. Därför ska vi nu granska hur Svensk värdepappersservice följer reglerna när de ger investeringsråd till sina kunder.

- Rådgivning kring finansiella produkter kan få stora effekter på enskilda konsumenters ekonomi. Därför är det viktigt att råden alltid utgår från vad som är bäst för konsumenten säger Karin Grefberg, rådgivare på FI.

Laddar sidan