Förtydligande om kapitaltäckningsrapportering

Kapitaltäckningsrapporteringen per 31 december 2021 ska rapporteras in till FI senast 11 februari 2022. Vi har noterat att flera klass 2-bolag inte har rapporterat in korrekt minimikapitalkrav enligt de nya regelverken IFD /IFR .

Det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag, bestående av värdepappersbolagsdirektivet (IFD) och värdepappersbolagsförordningen (IFR) trädde i kraft den 26 juni 2021. Det har bland annat medfört nya regler om startkapital för samtliga värdepappersbolag, klass 2 och klass 3.

Permanent minimikapitalkrav

Alla värdepappersbolag ska vid varje tidpunkt uppfylla ett permanent minimikapitalkrav som motsvarar det startkapital som krävdes för auktorisation. Det innebär att samtliga bolag behöver se över sina permanenta minimikapitalkrav enligt de nya kapitaltäckningsregelverken IFD/IFR.

För de bolag som inte erhållit något nytt tillstånd efter den 28 juni 2021, är den fastställda eurokursen 10,116. Det innebär att bolagen ska rapportera in en av följande tre permanenta minimikapitalsnivåer:

  • 75 000 EUR - eurokurs: 10,116 (per 2021-06-28) - 758 700 SEK
  • 150 000 EUR - eurokurs: 10,116 (per 2021-06-28) - 1 517 400 SEK
  • 750 000 EUR – eurokurs: 10,116 (per 2021-06-28) - 7 587 000 SEK

Övriga värdepappersbolag ska använda den eurokurs som angivits i det tillståndsbeslut som bolaget erhållit efter den 28 juni 2021.

Rätt format

Det är viktigt att säkerställa att den information som skickas in till FI sker i det format som efterfrågas, så att det till exempel inte sker en omvandling i it-systemen av absoluta och procentuella tal.

Ett exempel: om bolagets beräknade kärnprimärkapitalrelation är 315 procent, så ska position I0202_r0010_c0010 i rappporten ha värdet 3.15.

Laddar sidan