Hållbarhetsinformation i årsberättelser för fondbolag och AIF-förvaltare

Finansinspektionen påminner om att fondbolag och AIF-förvaltare ska fortsätta att lämna hållbarhetsinformation enligt 4 kap. 24 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 10 kap. 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder i en årsberättelse som lämnas före den 1 januari 2023.

Dessa paragrafer har upphävts men det framgår av SFS 2021:105 respektive SFS 2021:107 att fondbolag och AIF-förvaltare ska fortsätta att tillämpa dem för årsberättelser som de lämnar före den 1 januari 2023.