I dag inleds Money Week 2022

I dag inleds den årliga temaveckan Money Week om privatekonomi för barn och unga i över 170 länder. FI samordnar Sveriges aktiviteter och lanserar under veckan initiativet Svinnrik, tillsammans med Livsmedelsverket. Initiativet har som syfte att stärka ungdomars privatekonomiska kunskaper och samtidigt minska matsvinnet i Sverige för att bidra till en hållbar utveckling.

Money Week handlar om att öka barns och ungas kunskaper i privatekonomi. Tillsammans bidrar ett flertal organisationer och företag med aktiviteter under veckan. FI:s bidrag tillsammans med Livsmedelsverket är initiativet Svinnrik som lanseras i dag. Svinnrik består av läromaterial, uppgifter och föreläsningsfilmer som hem- och konsumentkunskapslärare kan använda i sin undervisning för att stärka ungdomars kunskap om matsvinn och privatekonomi.

Intresset för Svinnrik har visat sig vara stort med över 320 lärare runt om i landet som redan på förhand anmält sitt intresse att delta i initiativet.

– Vi är oerhört glada att vi hittat ett ämne som både engagerarar elever och lärare. Genom initiativet kan vi på ett konkret sätt lära ut hållbarhet utifrån två perspektiv, privatekonomi och hållbar matkonsumtion. I grunden handlar det om att synliggöra beteenden i vardagen och vara medvetna om dem, säger Niklas Uppenberg, projektledare för FI:s utbildningssatsningar i privatekonomi.

Under veckan hålls även digitala föreläsningar på skolor runt om i landet, seminarier om jämställt sparande och fonder och aktier, poddavsnitt på tema bank och försäkring samt mästerskapet Money Quiz för högstadieelever.

FI medverkar i Money Week inom ramen för sitt arbete med finansiell folkbildning. Det globala initiativet samordnas av OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE).