Information om inrapportering av kvartalsrapporter för värdepapper- och specialfonder

Från och med 2023-03-31 ska inrapporteringen av kvartalsrapporter för värdepappers- och specialfonder ske i Fidac i stället för i systemet för periodisk inrapportering som man i dag når genom en installerad applikation.

Texten uppdaterad 2022-11-24 med nytt datum för inrapporteringen i Fidac.

Inloggning och behörighetshantering sker via rapporteringsportalen, precis som vid tidigare inrapportering. De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.

Rapporteringen av kvartalsrapporter för värdepappers- och specialfonder i Fidac ska göras genom att antingen manuellt mata in data i ett webbaserat formulär eller genom att ladda upp en json-fil. Json-filen ska skapas enligt det schema som finns på vår hemsida. (se länk nedan) Där finns även en översättningstabell med nya datapunkts-id:n och gamla elementnummer. Alla rapportörer kommer få ett mejl med ytterligare instruktioner om rapporteringen.

Instruktionsfilmer samt en lathund som beskriver rapportering i Fidac finns tillgängliga på sidan rapporteringsportalen under rubriken Fidac.

Testrapportering

Det finns redan nu möjlighet att testrapportera innan den skarpa rapporteringsperioden startar. Ett enkelt sätt att se hur de nya JSON-filerna ser ut är att fylla i en rapport i portalen och sedan ladda ner den i JSON-format.

Laddar sidan