Inrapportering av Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare ska ske i Fidac från och med referensdatum 2022-09-30

Från och med referensdatum 2022-09-30 ska inrapporteringen av Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare ske i Fidac i stället för i systemet Periodisk inrapportering via installerad applikation.

Inloggning och behörighetshantering sker via Rapporteringsportalen, precis som vid tidigare inrapportering. De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i Rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.

Rapporteringen av Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare i Fidac ska göras genom att antingen manuellt mata in data i ett webbaserat formulär eller genom att ladda upp en json-fil. Json-filen ska skapas enligt det Json-schema som kommer publiceras i slutet av augusti på sidan Scheman och tekniska beskrivningar.

Instruktionsfilmer samt en lathund som beskriver rapportering i Fidac finns tillgängliga på sidan Rapporteringsportalen under rubriken Fidac.

Testrapportering

Det kommer att vara möjligt att testrapportera innan den skarpa rapporteringsperioden startar. Möjligheten för testrapportering av Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare kommer att öppna den 1 september och finns sedan tillgänglig under hela rapporteringsperioden.

Laddar sidan