EU-kommissionen vill ha synpunkter om öppna finansiella tjänster

EU-kommissionen har publicerat ett förslag om att fler kunduppgifter ska få användas inom en rad finansiella tjänster inom EU med kundernas samtycke. Med förslaget vill kommissionen bana väg för datautbyte och tredjepartstillträde i många finansiella sektorer och för många finansiella produkter i enlighet med gällande data- och konsumentskyddsregler.

Initiativet bygger på principen att kunderna inom finansiella tjänster äger och kontrollerar de uppgifter de lämnar och den data som skapas för deras räkning. Rätten till tillgång till uppgifter om betalkonton infördes genom det reviderade betaltjänstdirektivet PSD2 , och det här nästa steg.

Kommissionen vill nu ha synpunkter på förslaget, vilket kan lämnas fram till 7 juni 2022.