Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte 26 januari

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets extrainsatta möte den 26 januari.

På mötet deltog finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Vid mötet diskuterades det spända säkerhetsläget i Europa och risken för effekter på de finansiella marknadernas funktionssätt, samt den kraftiga ökningen av antalet covidsmittade och risken för en eventuell påverkan på de grundläggande infrastrukturtjänster som de finansiella marknaderna tillhandahåller.