Ny nationell rapportering för Säkerställda obligationer

2022-08-31 | Nyheter Rapportering Bank

Från och med den 1 september kommer emittentinstitut att kunna testa inrapportering av datainsamlingen Säkerställda obligationer i rapporteringssystemet Fidac.

Testrapportering sker på samma sätt som vid skarp rapportering. Inloggning och behörighetshantering sker således via Rapporteringsportalen på Finansinspektionens webbplats. Testrapporteringen nås där via ikonen Testrapportering Fidac. De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i Rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.

Under rubriken Fidac i Rapporteringsportalen finns en lathund och instruktionsfilm som beskriver rapporteringsförfarandet.

Skarp rapportering per referensdatum 2022-12-31 sker från och med den 1 januari.