Nya beloppsangivelser för Standardrapporten och Ränteriskrapporten

2022-09-23 | Nyheter Rapportering Bank

Samtliga belopp i rapporten ska anges i heltal kronor (utan decimal).

I syfte att harmonisera den nationella rapporteringen med den taxonomibaserade EU-rapportering har FI beslutat att i samband med överflyttningen av Standardrapporten (F811) och Ränteriskrapporten (F809) ändra beloppsangivelser från (heltal) tusentals kronor till kronor. Det är fortsatt tillåtet att avrunda till närmaste miljontal för företag med en balansomslutning som överstiger en miljard kronor.

För en post som uppgår till 123 456 789 987 kronor är det således möjligt att ange 123 456 789 987, 123 456 790 000 eller 123 456 800 000.

Föreskrifter och anvisningar som påverkas kommer ändras i enlighet med de nya instruktionerna. Från och med den 1 oktober går det att lämna in rapporten i produktionsmiljön i Fidac.

Laddar sidan