Samråd om integrering av kunders hållbarhetspreferenser

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, bjuder in till ett offentligt samråd om förslag till riktlinjer vad gäller integrering av kunders hållbarhetspreferenser i lämplighetsbedömningen i enlighet med försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Riktlinjerna kompletterar kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1257, som ska tillämpas från och med den 2 augusti 2022.

Förslaget är publicerat på Eiopas webbplats (se länk). Synpunkter kan lämnas fram till den 13 maj 2022.

Eiopa kommer också att hålla en offentlig utfrågning den 6 maj 2022, som är öppen för anmälan till den 30 april 2022.