Stabilitetsrådet enigt om åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Det finansiella stabilitetsrådet är enigt om åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten. Rådet träffades på söndagen den 4 september för ett extrainsatt möte mot bakgrund av likviditetsproblemen i marknaden för elderivat.

Vid mötet deltog finansmarknadsminister Max Elger, FI:s generaldirektör Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.