Start för fortlöpande publicering av aggregerade blankningspositioner

2022-06-09 | Nyheter Marknad

Från och med i dag kommer Finansinspektionen fortlöpande att publicera den totala summan av alla blankningspositioner som är skyldiga att anmälas till FI.

Den nya summeringen i FI:s blankningsregister innehåller alla utestående blankningspositioner som rapporterats till Finansinspektionen, i enlighet med EU:s blankningsförordning (EU) 236/2012. Det innebär att alla blankningspositioner som överstiger 0,1 procent av det emitterade aktiekapitalet är inräknad i summan av blankningar.

I och med detta går det nu att få en bättre bild av hur stor andel av aktiekapitalet som är blankad för respektive emittent. I summan ingår dock inte positioner som understiger 0,1 procent, eftersom de inte behöver rapporteras in till Finansinspektionen.

Siffran uppdateras kontinuerligt vartefter nya anmälningar om blankningspositioner kommer in till FI.

Laddar sidan