Statistik över FI:s tillsyn på försäkringsområdet 2021

Nu finns statistik över vår tillsyn och sammanfattande uppgifter om de försäkringsföretag som stod under vår tillsyn under förra året. Tabellerna visar uppgifter fyra år bakåt i tiden.

Varje år publicerar FI statistik över den egna tillsynen på försäkringsområdet samt uppgifter om försäkringsföretagen och försäkringsgrupper. Detta sker i enlighet med Solvens-2, det gemensamma EU-regelverket för försäkringsområdet.

Laddar sidan