Testmiljön för TRS 2-systemet stängt 14 september

TRS 2-systemets testmiljöns FTP-server kommer att vara otillgänglig onsdagen den 14 september på grund av ett certifikatbyte.

För att kunna ladda upp TR-filer igen efter certifikatbytet behöver rapportörer, när ni kopplar upp er, först acceptera det nya certifikatet.

Laddar sidan