Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett så kallat litet paket med valideringsregler. Paketet som publiceras varje kvartal kan innehålla avstängning och påsättning av valideringsregler samt ändring av valideringsreglers allvarlighetsstatus.

Excel-filen med valideringsregler finns tillgänglig på sidan för rapportversionen, i detta fall version 3.2.

Laddar sidan