Utkast till EU-standarder för hållbarhetsredovisning framtaget

Ett utkast till EU-standarder för hållbarhetsredovisning har lämnats över till EU-kommissionen. Kommissionen ska nu konsultera länder och organ inom EU innan standarderna kan antas som delegerade akter innan 30 juni 2023.

Utkastet till standarderna för hållbarhetsredovisning (European sustainability reporting standards, ESRS) togs tidigare i år fram av den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag (European Financial Reporting Advisory Group), enligt det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Förslaget var under sommaren på remiss och har därefter justerats.