Utökat uppdrag för FI med anledning av EU-sanktioner mot Ryssland

Regeringen har utsett FI till behörig myndighet att ta emot förteckningar från kreditinstitut om insättningar av ryska medborgare eller företag som överstiger 100 000 euro. FI:s uppdrag utökas därmed för de sanktioner som EU har utfärdat med anledning av situationen i Ukraina.

FI har sedan tidigare i uppgift att ta emot uppgifter om frysta medel, vidarebefordra uppgifterna till EU-kommissionen och pröva begäran om undantag från frysning när det gäller vissa rutinmässiga förvaltningskostnader. För några veckor sedan fick vi även i uppdrag att bevilja undantag för transaktioner med centralbankerna i Ryssland och Belarus i vissa situationer för att säkerställa finansiell stabilitet.

Kreditinstituten ska lämna förteckningarna till FI senast den 27 maj 2022.