Ytterligare EU-sanktioner och utökat uppdrag för FI med anledning av situationen i Ukraina

EU har beslutat om utökade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Finansinspektionen har också fått ett utökat uppdrag.

Utökningen av sanktionerna från EU omfattar förutom Ryssland även Belarus. Det förtydligas också att sanktionerna omfattar kryptotillgångar. I samband med att sanktionerna utökas har Finansinspektionen också fått ett utökat uppdrag när det gäller att bevilja undantag för vissa transaktioner som är absolut nödvändiga för att säkerställa den finansiella stabiliteteten i Sverige eller EU.

Läs mer om Finansinspektionens uppdrag på sidan EU-sanktioner.

Uppdaterad information om gällande sanktioner publiceras i EU:s officiella tidning.

Europeiska unionens officiella tidning (Eur-Lex)

Finansinspektionen har i uppdrag att ta emot uppgifter om frysta tillgångar från fysiska och juridiska personer, vidarebefordra dessa uppgifter till EU-kommissionen och bevilja undantag från frysning i vissa situationer.

Utrikesdepartementet samordnar sanktionspolitiken i Sverige. På deras webbplats finns mer information om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och om EU:s sanktionsförordningar.

Sanktioner (Utrikesdepartementet, Regeringskansliet)

Laddar sidan