Läs FI:s nya uppdaterade broschyr om Fonder

Genom Nationella nätverket för finansiell folkbildning utbildar FI konsumenter för att stärka deras kunskap om privatekonomi. Till hjälp tar vi fram informationsmaterial. Nu kan ni bläddra i den nyaste broschyren om att investera i fonder.

Broschyren går bland annat in på vad en fond är och varför det kan vara ett bra alternativ för ens sparande, hur man ska tänka kring risk och riskspridning, vad det finns för olika fonder att välja på, vad man ska tänka på vid val av fond och hur man undviker dyra avgifter.

För den som är intresserad att lära sig mer om att spara hållbart i fonder finns även ett utökat avsnitt kring detta ämne. Avsnittet tar bland annat upp vad som definieras som hållbart, vilka riktlinjer och krav som finns på fondbolagen och var man hittar information om fondernas hållbarhetsstrategier.

Broschyren är framtagen av Finansinspektionen i samarbete med Fondbolagens förening.

Läs broschyren på gilladinekonomi.se/broschyrer 

Om finansiell folkbildning

FI arbetar med finansiell folkbildning som är ett av FI:s regeringsuppdrag. Vi sprider kunskaper i privatekonomi tillsammans med både branschen och andra myndigheter via Nationella nätverket för finansiell folkbildning. Nätverket har över 95 olika myndigheter, organisationer och företag medlemmar och tillsammans samarbetar, initierar, utvecklar och inspirerar vi varandra i frågor om folkbildning i privatekonomi. Det löpande arbetet bedrivs av programrådet och programrådets kansli samt av utbildningsinsatsers egna projektledare och arbetsgrupper. Via kansliet samordnar Finansinspektionen nätverket.