FI får utökat uppdrag med anledning av situationen i Ukraina

EU inför nya, utökade och förändrade sanktioner med anledning av situationen i Ukraina. Sanktioner utfärdade av EU via förordningar blir direkt tillämpliga i Sverige.

Sedan tidigare har kreditinstitut rapporterat uppgifter till FI om insättningar som överstiger 100 000 euro, som innehas av ryska eller belarusiska medborgare, eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus eller av juridiska personer som är etablerade i Ryssland eller Belarus.

Ändringen innebär att kreditinstitut även ska upprätta en förteckning över juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätt till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland.

Kreditinstitut som har insättningar som omfattas av ändringen ska senast den 27 maj 2023 skicka en förteckning till FI. Beloppen för sådana insättningar i förteckningen ska därefter uppdateras var tolfte månad.