FI samlar branschen till samtal om fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag

Finansinspektionen genomför idag ett rundabordssamtal med berörda branschaktörer och myndigheter om hur värderingar av fastigheter sker hos börsnoterade fastighetsföretag.

FI har under lång tid varnat för att hög skuldsättning i fastighetssektorn innebär en risk för stabiliteten i det finansiella systemet. FI har också pekat på risken för fallande fastighetsvärden i ljuset av högre räntor och direktavkastningskrav.

– Vi ska förstå och förebygga de risker som finns för den finansiella stabiliteten. Vi har länge pekat på de risker som finns i fastighetssektorn. När det nu sker få transaktioner på marknaden måste vi bättre förstå hur värderingar sker och hur metoder för beräkningar av värden och transparensen kan förbättras. Dagens diskussion kretsar kring just detta och vilken lägesbild deltagarna har, säger biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

Till de inbjudna till dagens rundabordssamtal hör representanter från näringsliv och myndigheter med kompetens inom redovisning, fastighetsvärdering, fastighetsfinansiering samt reglering och finansiell stabilitet. Lärdomarna från rapporten som publicerades i somras och diskussionerna idag kommer att vara användbara i FI:s fortsatta tillsynsarbete. Bland annat genom att granska bankernas exponeringar mot sektorn och fortsatta samtal med berörda aktörer.