FI undersöker Nasdaq

2023-09-21 | Nyheter Marknad

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm överträtt marknadsmissbruksförordningen genom att inte anmäla misstänkta transaktioner i samband med flera större bolagshändelser.

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om marknadsoperatörerna följer regler som gäller i marknadsmissbruksförordningen. De ska exempelvis ha effektiva system och metoder för att upptäcka insiderhandel och de ska anmäla misstänkt insiderhandel till FI.

FI har under en tid och i samband med flera större bolagshändelser under 2021 och 2022 gjort egna observationer kring misstänkt insiderhandel. FI har också mottagit anmälningar från banker om deras kunder. Ett flertal av dessa har anmälts vidare till Ekobrottsmyndigheten. FI ska nu undersöka om Nasdaq Stockholm har följt regelverket i samband med att bolaget inte rapporterat misstänkta transaktioner i dessa sammanhang.

– Att börserna har en fungerande övervakning och anmäler insiderhandel är centralt för att upptäcka och förhindra marknadsmissbruk. Om övervakningen på en marknadsplats inte fungerar innebär det stora risker. I förlängningen handlar det om förtroendet för marknaden, säger Martin Kullendorff, biträdande avdelningschef Marknadstillsyn på FI.