Iosco stödjer globala standarder för hållbarhetsredovisning

Internationella organisationen för värdepapperstillsyn, Iosco, har beslutat att stödja de globala standarderna för hållbarhetsredovisning. Standarderna lanserades av International Sustainability Standards Board, ISSB i slutet av juni.

Iosco har granskat standarderna, IFRS S1 om generella hållbarhetsupplysningar och IFRS S2 om klimatupplysningar, och anser att standarderna är ändamålsenliga och därmed lämpliga för de jurisdiktioner som önskar att ansluta sig.

I Sverige och övriga EU genomförs krav på hållbarhetsredovisning i det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) med tillhörande EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter (ESRS). ESRS ska antas som delegerade akter och förväntas vara kompatibla med standarderna från ISSB.