Nytt regeringsuppdrag till FI

2023-05-08 | Nyheter

FI har tillsammans med Spelinspektionen fått ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt.

Regeringen ger Spelinspektionen och Finansinspektionen i uppdrag att motverka olovlig spelverksamhet på den svenska spelmarknaden samt förebygga och förhindra penningtvätt.

Samarbetet ska ske inom ramen för den samverkan som redan finns mellan myndigheterna.