Nytt stöd från Efrag och EU-kommissionen om hållbarhetsrapporter

Den första delegerade rättsakten som fastställer EU-standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter (ESRS) förväntas träda i kraft kring årsskiftet, då granskningsperioden för EU:s ministerråd och EU-parlamentet har löpt ut. Kommissionens utkast från i juli kommer nu att färdigställas i samtliga EU:s officiella språk och träder i kraft efter publicering i Europeiska unionens officiella tidning.

I ett initiativ att stödja företag som nu förbereder sig för rapporteringen enligt ESRS har den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, öppnat en plattform för frågor och svar (Q&A). Efrag kommer att behandla generella implementationsfrågor men kommer inte att besvara företagsspecifika frågor. Svaren kommer att publiceras på Efrags hemsida.

Även EU-kommissionen har publicerat nya frågor och svar om den delegerade förordningen (EU) 2021/2178 om upplysningar enligt taxonomin i hållbarhetsrapporter.