Öppet samråd om förslag till ändringar i den delegerade förordningen till SFDR

Den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Eiopa och Esma har publicerat ett diskussionsunderlag med förslag på ändringar till EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 som kompletterar EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Bakgrund till samrådet är ett mandat från EU-kommissionen med syftet att lyfta vissa problem som berör hållbarhetsindikatorer i relation till huvudsakliga negativa konsekvenser samt se över upplysningar om mål för minskning av koldioxidutsläpp för finansiella produkter.

FI uppmuntrar finansiella företag att lämna synpunkter på ändringarna innan den 4 juli 2023.