Rättning av TRS 2-valideringen

Samtliga rapportörer som drabbats av felaktiga valideringar med felkoder CON-070 och CON-160 kan nu skicka om de felaktigt avvisade transaktionerna.

Sedan cirka den 26 oktober har det uppstått några fall i transaktionsrapporteringen (TRS 2) där Buyer och Seller LEI har validerats felaktigt av TRS 2-systemet, vilket har resulterat i inkorrekt utfärdade CON-070 och CON-160 felkoder. 

Felet är nu åtgärdat och vi ber därför samtliga rapportörer som drabbats, att skicka om de felaktigt avvisade transaktionerna.